Om oss

Vi är ett aktiebolag som sysselsätter ett 20-tal civil-, högskole och gymnasieingenjörer. Vi är verksamma som konsulterande ingenjörer och våra uppdrag innefattar i huvudsak projektering av anläggningar för:

  • Luftbehandlingssystem
  • Kylsystem
  • Värmesystem
  • Vatten och avloppssystem
  • Styr- och övervakningssystem (ramhandlingar)
  • Sprinklersystem (ramhandlingar)

Företaget har funnits i över 40 år och vi har omfattande erfarenheter av planering och projektering av olika typer av byggnadsprojekt. Vi arbetar med kommersiella och offentliga lokaler, industrier, energicentraler och bostadsbyggande.

Bland våra uppdragsgivare har vi ett rykte om att konstruera kostnadseffektiva, väldimensionerade, energieffektiva och robusta anläggningar som är enkla för fastighetsägaren att sköta och underhålla.

Ledord för vår verksamhet är kostnadseffektivitet. Det gäller såväl projekterings- och entreprenadkostnader som framtida drift- och underhållskostnader.